Envíos:

Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido.
O envío realizarase cun servizo de entrega entre 24 e 72 horas. Estes prazos de entrega son orientativos, dependendo da forma de envío que elixa, o destino e ata condicións climatológicas, o envío pode sufrir atrasos.
No entanto o seu demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha.
Os domingos e festas non haberá nin saída nin entrega de pedidos. Os sábados non haberá saídas pero si entregas si elixiu ese día para que lle entreguen o seu pedido.
Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta en www.donperchero.es
Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercancía á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega, dispón dun máximo de 24 horas para a comunicación de incidencias ou defectos no envío, transcorrido este prazo non se admitirán reclamaciones de desperfectos ou roturas.
Para envíos fóra de España e Portugal, consúltenos.

Anulación de pedido:

Si a anulación do pedido chega antes da saída de mercancía, o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación logo da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución deste mesmo pedido.

Devolución de mercancía:

A nosa política, cumprindo coa normativa vigente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado en www.donperchero.é no prazo de 14 días desde a data de recepción.

Non terá que aportar ningunha explicación, será aceptado calquera artigo, comprado en www.donperchero.es, devolto no seu embalaje orixinal, en perfecto estado e protexido de forma que non se reciba con precintos ou cintas adhesivas de transporte. En caso contrario www.donperchero.es resérvase o dereito de rexeitar a devolución.

Antes de realizar a devolución, terá que solicitar a aceptación de devolución por escrito ao departamento de Atención ao cliente (clientes@donperchero.es).

Nun prazo máximo de 10 días da recepción da devolución, www.donperchero.es comprométese ao seu reembolso.

Si a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, www.donperchero.es correrá cos gastos da devolución e novo envío. Si o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, lle reembolsaremos o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.