Generals:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya i Portugal per Sonia Sagredo Ibáñez, amb C.I.F. nombre 50313790W, a través del web www.donperchero.es amb destinació a empreses i persones físiques.

Tot demanat fet en www.donperchero.es implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de www.donperchero.es vigents el dia en què es dugui a terme el comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per www.donperchero. és el fet que www.donperchero.es no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

2- Preus:

Els preus publicats en www.donperchero.es són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Els preus inclouen l'IVA i aquest es cobrarà en el total de la cistella de la compra al moment de formular la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a www.donperchero.es

Les ofertes sobre productes de venda a www.donperchero.es es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- Diferents maneres de pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en www.donperchero.es mitjançant:

Transferència bancària.

Targeta de crèdit.

Paypal

En efectiu si retira la comanda a les nostres instal·lacions.

4- Producte:

Les ofertes presentades per www.donperchero.es són vàlides dins del límit de les existències disponibles. www.donperchero.es es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor www.donperchero.es. Aquesta web té copyright de Sonia Sagredo Ibáñez, i tots els drets reservats. Si vols fer servir algun dels seus textos o imatges pots sol·licitar-ho a través de l'email: clientes@donperchero.es

5- Trameses:

      Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda. Els terminis de lliurament són orientatius. Depenent de la destinació, mode d'enviament i fins i tot condicions climàtiques, l'enviament pot patir retards. No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en www.donperchero.es Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament. Per enviaments a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla i fora de la península, consulteu-nos.

6- Garantia, polítiques de devolucions i anul • lacions

6-1 Garantia:


              La garantia que Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) presta i estableix en els productes i serveis oferts, és de conformitat amb el que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum , marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una de les prestacions sigui impossible o desproporcionada . Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes i condicions establertes per la llei.

A partir del moment del lliurament, en cas de falta de conformitat del producte, Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) reconeix el dret durant el termini de dos (2) anys. Ara bé, d'acord amb el que disposa l'article 9, durant els primers 6 mesos següents al lliurament es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, per tant, durant els 18 mesos restants, correspondrà al Client el demostrar que la manca de conformitat del bé ja existia d'origen. La intervenció de Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) es limita únicament a la tramitació de reparació o substitució de les peces defectuoses amb el fabricant o producte.

Addicionalment, alguns fabricants poden oferir garanties comercials addicionals, l'extensió i durada de garantia seran exclusivament a càrrec del fabricant.

El Client és responsable d'estar tècnicament capacitat per manipular els productes que adquireix. La garantia del producte no cobreix possibles danys deguts a una manipulació no professional o indeguda, instal·lació incorrecta, utilització o protecció inadequada, abusiva o prohibida pel fabricant. Qualsevol manipulació, reemplaçament o eliminació de l'etiquetatge relatiu al producte, no estarà coberta per la garantia.

Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) no està obligada a indemnitzar al Client oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte adquirit, ja siguin danys directes o indirectes, accidents a persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant o danys que provinguin d'un deteriorament.

 

     6-2 Devolució de mercaderia:

            La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol    article comprat en www.donperchero.es en el termini de 14 dies des de la data de recepció.

            
No haurà d'aportar cap explicació, serà acceptat qualsevol article, comprat a www.donperchero.es, retornat en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari www.donperchero.es es reserva el dret de rebutjar la devolució.

            
Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d'Atenció al client.

            
En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, www.donperchero.es es compromet al seu reemborsament.

             
Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, www.donperchero.es correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

6-3 Anul·lació de comanda:

                Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateix comanda.